Featured

รองผู้ว่าฯ ติดตามความคืบหน้า ข่วงหลวงเวียงแก้ว

4 Nov , 2016  

14956615_10209847188909386_7690683116806622363_n

เมื่อวันที่ 3 พฤษจิกายน 2559 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ครั้งที่ 3/2559

Content, Featured

พิธีทำบุญตักบาตร ก่อนรื้อถอน ข่วงหลวงเวียงแก้ว

9 Aug , 2016  

IMG_0990

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานบำเพ็ญบุญกุศลเปิด ”โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว” เพื่อความเป็นสิริมงคลฉลองเชียงใหม่ 720 ปีสู่เมืองมรดกโลก พร้อมนำผู้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์จำนวน 59 รูป นำโดย พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดสวนดอกพระอารามหลวงทำหน้าที่เป็นประธานสงฆ์ โดยมี เจ้านายฝ่ายเหนือ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ โดยในช่วงสายได้ประกอบพิธีขึ้นท้าวทั้งสื่ พีธีสวดถอน โดยเกจิอาจารย์ ชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ 9  รูป โดยเกจิอาจารย์ได้สวดถอดถอน ตามจุดสำคัญต่างๆพร้อมเป็นตัวแทนในการทุบเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย พร้อม่ทั้งร่วมเจริญพระพุทธมนต์ กรวดน้ำ ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมมากมาย ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว พร้อมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การฟ้อนอวยพรขันดอก การฟ้อนร่วมบารมีนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ภายด้านนอกยังมีกาดมั่ว การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองให้ผู้ที่ร่วมงานได้เลือกชม  นอกจากนั้นยังได้เชิญชวนให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผุ้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมสถานที่บริเวณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2559  พร้อมอนุญาติให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะมีการทุบรื้อถอนต่อไป

, , , ,

Content, Featured

หัวหน้าสำนักงาน จ.เชียงใหม่ นำผู้สนใจร่วมประมูล ดูพื้นที่ก่อนประมูลจริงวันที่ 8 นี้

7 Jul , 2016  

S__9142290

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ซื้อขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ (เดิม) เข้าชมพื้นที่โดยรอบ ก่อนที่จะมีการประมูลขายทอดตลาด ด้วยการเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. โดยจะเริ่มการประมูลในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ที่สนใจประมูลกว่า 15 ราย เข้าร่วมชมสถานที่

, , , ,

Content, Featured

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเร่งหาผู้รื้อถอนอาคาร ทันฑสถานหญิง

30 Jun , 2016  

S__9060567

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายสำเริง  ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ขั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระเร่งด่วนในการจัดหาผู้ที่รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ โดยได้ประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ติดต่อซื้อขายเอกสารประกาศขายทอดตลาดและผังอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยจะปิดการซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 5 กรกฏาคม นี้

, ,

Featured

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประมูลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร ทัณฑสถานหญิง (เดิม)

16 Jun , 2016  

CMLOGO

จังหวัด เชียงใหม่ ประกาศ เรื่องจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ (เดิม) โดยมีความประสงค์ที่จะรื้อถอนและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและอาคารในพื้นที่ โดยวิธีประมูลขายทอดตลาด ใช้วิธีเสนอราคาด้วยวาจา ราคากลางในการเริ่มประมูล เป็นเงินจำนวน 710,812 บาท ในการเสนอราคาครั้งถัดๆไปต้องเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท โดยทำการรื้อถอนเฉพาะสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ (เดิม)รวมถึงการขุดฐานราก อาคาร รางระบายน้ำ ลานคอนกรีตทั้งหมด และปรับพื้นที่ให้เรียบร้อย รวมจำนวน 36 หลัง  โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด และผังอาคาร ในราคาชุดละ 500 บาท ณ งานพัสดุ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2559 ทุกวันในเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ พร้อมทั้งกำหนดวันเวลารับฟังคำชี้แจงและดูอาคาร สถานที่ ในวันที่ 6 กรกฏาคม […]

, ,

Activity, Featured

รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

15 Jun , 2016  

S__860248

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสำเริง  ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมดำเนินงานในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR) และราคากลางโครงการก่อสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดได้วางไว้

, , ,

Content, Featured

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ข่วงหลวงเวียงแก้ว

9 Jun , 2016  

S__3989679

  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตั้งอยู่ในที่ดิน ทะเบียน ชม 1612 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

, ,

Activity, Content, Featured, Uncategorized

สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ หยุดขุดข้นพื้นที่ทันฑสถานหญิงแล้วรอสรุปข้อมูลทุกด้านรวมกัน

25 Feb , 2016  

SK2

หลังจากที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้ทำการขุดสุมในพื้นที่ต่างๆรอบทันฑสถานหญิงเดิมอยู่หลายจุดพบสิ่งมีค่ามากมาย โดย นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้เปิดเผยผลของการสุ่มขุดนี้ว่าปัจจุบันได้ขุดเจอหลักฐานการใช้งานในพื้นที่

, ,