Content

ความคืบหน้าในการรื้อถอนก่อนพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

19 Aug , 2016  

S__10166442

ความคืบหน้าในการรื้อถอน ทัณฑ์สถานหญิง เก่า หลังจากเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาได้มีพิธี บำเพ็ญบุญกุศลเปิด “โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว” เพื่อความเป็นสิริมงคลฉลองเชียงใหม่ 720 ปีสู่เมืองมรดกโลก โดยในวันนี้ทางผู้รับเหมาที่ได้รับมอบหมายได้ทำการรื้อถอน อาคารต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ด้านใน โดยเริ่มรื้อถอนอาคารขนาดเล็กก่อน จากนั้นก็จะเริ่มรื้อถอนในอาคารที่วางแผนไว้ ซึ่งความคืบหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วตามภาพ ที่ปรากฏ

, , ,

Content

ได้ข้อสรุป ! ผู้รับเหมาเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รอบเวียงแก้ว

2 Aug , 2016  

IMG_9967-2

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) จำนวน 36 หลัง ด้วยวิธีขายทอดตลาด ซึ่งผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ภู่เจริญไพศาล โดยมีระยะเวลาดำเนินการรื้อถอน 90 วัน ซึ่งในเวลานี้ ทางผู้ที่ได้รับมอบหมายกำลังลื้อถอนอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในระยะเริ่มต้นจะทำการรื้อถอนอาคาร บ้านไม้  โดยรอบก่อนที่จะทำการรื้อถอนในระยะต่อไป 

, , ,

Content, Featured

หัวหน้าสำนักงาน จ.เชียงใหม่ นำผู้สนใจร่วมประมูล ดูพื้นที่ก่อนประมูลจริงวันที่ 8 นี้

7 Jul , 2016  

S__9142290

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายสำเริง ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นำผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ซื้อขายทอดตลาด สิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิง เชียงใหม่ (เดิม) เข้าชมพื้นที่โดยรอบ ก่อนที่จะมีการประมูลขายทอดตลาด ด้วยการเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ 8 กรกฏาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 10.00 น. โดยจะเริ่มการประมูลในเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ที่สนใจประมูลกว่า 15 ราย เข้าร่วมชมสถานที่

, , , ,

Content, Featured

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเร่งหาผู้รื้อถอนอาคาร ทันฑสถานหญิง

30 Jun , 2016  

S__9060567

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายสำเริง  ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว ณ ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ขั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระเร่งด่วนในการจัดหาผู้ที่รื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ โดยได้ประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูล ติดต่อซื้อขายเอกสารประกาศขายทอดตลาดและผังอาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โดยจะปิดการซื้อเอกสารประกาศขายทอดตลาด ในวันที่ 5 กรกฏาคม นี้

, ,

Activity, Featured

รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

15 Jun , 2016  

S__860248

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสำเริง  ไชยเสน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมดำเนินงานในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน(TOR) และราคากลางโครงการก่อสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนที่ทางจังหวัดได้วางไว้

, , ,

Content, Featured

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ข่วงหลวงเวียงแก้ว

9 Jun , 2016  

S__3989679

  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลางงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและอาคารทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (เดิม) ตั้งอยู่ในที่ดิน ทะเบียน ชม 1612 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการข่วงหลวงเวียงแก้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

, ,

Activity, Content, Featured, Uncategorized

สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ หยุดขุดข้นพื้นที่ทันฑสถานหญิงแล้วรอสรุปข้อมูลทุกด้านรวมกัน

25 Feb , 2016  

SK2

หลังจากที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้ทำการขุดสุมในพื้นที่ต่างๆรอบทันฑสถานหญิงเดิมอยู่หลายจุดพบสิ่งมีค่ามากมาย โดย นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้เปิดเผยผลของการสุ่มขุดนี้ว่าปัจจุบันได้ขุดเจอหลักฐานการใช้งานในพื้นที่

, ,