กิจกรรม

 

 

ผู้รับเหมาเริ่มรื้อถอนอาคารต่างๆหลังได้รับมอบหมายจากจังหวัดเชียงใหม่


ความคืบหน้าในการสุ่มขุดค้น พบชิ้นส่วนต่างๆของวัตถุโบราณ และ เปิดแนวในการขุดแห่งใหม่


เจ้าหน้าที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ขุดสุ่มพื้นที่ เวียงแก้ว พบเศษกระเบื้องโบราณและเหรียญเงินอัฐ


สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มดำเนินการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ เวียงแก้ว แล้ว


ความคืบหน้าของการสำรวจพื้นที่ทางธรณีฟิสิกส์โดยเครื่องมือ GPR