แอคติวิตี้, Featured

รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

15 มิ.ย. , 2016  

S__860248

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์  ศิร […]

, , ,

Content, Featured

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน ข่วงหลวงเวียงแก้ว

9 มิ.ย. , 2016  

S__3989679

  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่ […]

, ,

แอคติวิตี้, Content, Featured, Uncategorized

สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ หยุดขุดข้นพื้นที่ทันฑสถานหญิงแล้วรอสรุปข้อมูลทุกด้านรวมกัน

25 ก.พ. , 2016  

SK2

หลังจากที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้ทำการขุดสุมในพื้นที่ต่างๆรอบทันฑสถานหญิงเดิมอยู่หลายจุดพบสิ่งมีค่ามากมาย โดย นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้เปิดเผยผลของการสุ่มขุดนี้ว่าปัจจุบันได้ขุดเจอหลักฐานการใช้งานในพื้นที่

, ,

Home

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

3 ก.พ. , 2016  

ด้านหน้าทัณฑสถาน

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว   หลังจากที่ติดตามกา […]

Home

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

7 ม.ค. , 2016  

ภายในอาคาร

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว   เมื่อ วันที่ 7 มกร […]

Home

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

7 ม.ค. , 2016  

บริเวณรอบอาคาร

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว   เมื่อวันที่ 6 มกรา […]

Home

โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

4 ม.ค. , 2016   Video

    โครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว