Content

เสวนามุมมองใหม่ “ฑัณฑสถานหญิงจากจดหมายเหตุ” เพื่อพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

30 ส.ค. , 2016  

18395

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกี […]

, , , ,

Content

ความคืบหน้าในการรื้อถอนก่อนพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

19 ส.ค. , 2016  

S__10166442

ความคืบหน้าในการรื้อถอน ทัณฑ์สถานหญิง เก่า หลังจากเมื่อ […]

, , ,

แอคติวิตี้, Featured

รองผู้ว่าฯ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว

15 มิ.ย. , 2016  

S__860248

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา นายพุฒิพงศ์  ศิร […]

, , ,