Content

ได้ข้อสรุป ! ผู้รับเหมาเริ่มรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รอบเวียงแก้ว

2 ส.ค. , 2016  

IMG_9967-2

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง […]

, , ,

Featured

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประมูลรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างอาคาร ทัณฑสถานหญิง (เดิม)

16 มิ.ย. , 2016  

CMLOGO

จังหวัด เชียงใหม่ ประกาศ เรื่องจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างและอ […]

, ,

แอคติวิตี้, Content, Featured, Uncategorized

สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ หยุดขุดข้นพื้นที่ทันฑสถานหญิงแล้วรอสรุปข้อมูลทุกด้านรวมกัน

25 ก.พ. , 2016  

SK2

หลังจากที่ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้ทำการขุดสุมในพื้นที่ต่างๆรอบทันฑสถานหญิงเดิมอยู่หลายจุดพบสิ่งมีค่ามากมาย โดย นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีปฏิบัติการ สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้เปิดเผยผลของการสุ่มขุดนี้ว่าปัจจุบันได้ขุดเจอหลักฐานการใช้งานในพื้นที่

, ,